Photo
Họ và tên Chu Văn Quý
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/song_do
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

197927.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Quân
Giới tính Nam
Website https://saothienbinh2110.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 74901 (xem chi tiết)