Họ và tên Đơn vị Chức vụ Điểm
Avatar
Chu Văn Quý
Trường THCS Đông Tiến
Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Giáo viên Trung học 100
197927.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-avatar
Nguyễn Hồng Quân
Trường THCS Đông Tiến
Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Giáo viên Trung học 74901