Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Văn Quý
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/song_do
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Chu Văn Quý, Phạm Tố Trang
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này