Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Henry Toan
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Long
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thanh Lưu
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 47 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 145 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này