Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Đông Tiến.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kiểm tra 1 tiết-Học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 12-02-2009
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT YÊN PHONG
Trường THCS Đông Tiến

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : Hoá 8
Thời gian làm bài: 45 phút;
(7 câu trắc nghiệm)


Mã đề thi 001

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................8A................................................
I. Trắc nghiệm khách quan (3.5 điểm)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1: Oxit của kim loại A có công thức là A2O3. Công thức muối sunfat của A là
A. A2(SO4)3. B. A2SO4 C. A3(SO4)2. D. ASO4.
Câu 2: Cho các kí hiệu và công thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2,H2, O2. Dãy gồm các
đơn chất là:
A. CO2,Cl, H, O2. B. CO2,Cl2, H2, O2. C. C, Cl2, H2, O2. D. Cl, H, O, C.
Câu 3: Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là
A. M2(NO3)3 B. M(NO3)3 C. M2NO3 D. MNO3
Câu 4: Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.
Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:
A. X2Y3 B. XY3 C. XY2 D. XY
Câu 5: Hãy chọn câu phát biểu đúng .
A. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.
B. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron
C. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm.
D. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.
Câu 6: Cho các chất có công thức hóa học như sau:
1. O2 5. SO2
2. O3 6. N2
3. CO2 7. H2O
4. Fe2O3
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. 2 , 3 , 5 , 6 B. 3 , 4 , 5 , 7 C. 1 , 3 , 5 , 7 D. 2 , 4 , 6 , 5
Câu 7: Công thức hoá học của hợp chất gồm nguyên tố X có hoá trị (III) và nhóm OH có
hoá trị (I) là
A. X(OH)3. B. XOH. C. X3(OH). D. X3(OH)2.
II. Tự luận (6.5 điểm)
Câu 8.-- Có những từ và cụm từ: đơn chất, hạt nhân, electron, nơtron, proton, vật thể,nguyên tố hoá học, phân tử, nguyên tử, hợp chất.
Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
1. Những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất được gọi là...............................................
2. Nguyên tử gồm có ................................ mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những ........................................................................... mang điện tích âm.
3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi ......................... và ............................ Trong mỗi nguyên tử, số .............................. bằng số ..............................
4. Những ...................................chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.
Chất được chia làm 2 loại lớn là ................................ và ............................. Đơn chất được tạo nên từ một ......................... ; còn ................................ được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.
- Khí hiđro (H2), sắt (Fe), khí nitơ (N2) là : ..................................
- Muối ăn (NaCl), nước (H2O), axit sunfuric (H2SO4) là :...........................................
Câu 9. – Nêu ý nghĩa các công thức hoá học sau :
H2SO4 , Na2SO4 , Fe2O3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. – Lập các công thức hoá học sau:
a) Na (I) với CO3 (II) b) Fe (III) với NO3 (I) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
----------- HẾT ----------

 
Gửi ý kiến